/Om Akka Egendom
Om Akka Egendom2018-06-11T11:26:56+00:00

Om Akka Egendom

Akka Egendom grundades 2015 för att köpa och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter i små och medelstora tillväxtkommuner. Vi tillhandahåller förstklassig förvaltning och god service till våra hyresgäster samt har höga miljöambitioner.  Akka Egendom har kapacitet att förvärva bostadsfastigheter för mer än 1,5 miljarder kronor och backas av stora institutionella investerare.

Vårt mål är att höja kvaliteten på förvaltningen i de fastigheter vi förvärvar till gagn för både hyresgäster och kommuner. Bostadsfastigheter kräver omsorgsfull förvaltning och underhåll och ett av våra främsta mål med Akka Egendom är att skapa och upprätthålla en god boendestandard.