/Lindesberg

Förtydligande av hyresavi

På den hyresavi ni erhållit finns en rad som meddelar att debiteringen av el för augusti kommer att läggas retroaktiv på nästkommande avi. Denna formulering är felaktig, då den givetvis avser september. För att förtydliga innebörden av textraden vill vi meddela att den även syftar på både vatten och värme, beroende på vad som ingår [...]

Förtydligande av hyresavi2018-09-19T14:32:54+00:00

Välkommen som hyresgäst hos Akka Egendom!

Från och med den 12:e september är Akka Egendom ny ägare till fastigheterna i Lindesberg på adresserna Bättringsvägen 4 A-C, 6A-B, Bättringsvägen 1A-C, 3A-D och 5A-B, Skinnarbacken 21 A-B, 22A-B, 24A-B, Skinnarbacken 28,30,32,34 A-B och Ånäsvägen 13A-B, 15A-B. Vår ambition är att ha en hög kvalitet på förvaltningen av de fastigheter vi förvärvar och nöjda hyresgäster. Vi äger sedan [...]

Välkommen som hyresgäst hos Akka Egendom!2018-09-12T14:47:35+00:00

Ny hyra 2018

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen. Den nya hyran kommer gälla från och med 1 april och höjningen är bestämd till 1,18 procent. Din nya hyra framgår på hyresavin. Med vänliga hälsningar, Akka Egendom  

Ny hyra 20182018-02-21T14:15:49+00:00

Här hittar du blanketter för autogiro

Hej! I syfte att motverka oklarheter gällande hyresbetalningen finns alltså möjligheten för dig som hyresgäst att göra detta via autogiro. Du startar betalning via autogiro genom att fylla i och skicka in blanketten till den redan ifyllda adressen under rubriken "betalningsmottagare". Ditt medgivande om betalning via autogiro kommer gälla till dess att du säger upp det [...]

Här hittar du blanketter för autogiro2017-06-28T13:43:42+00:00