/Ånäs

Så blir din hyra 2019

Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2019 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2019-04-01 och höjningen är bestämd till 1,9 procent.

Så blir din hyra 20192019-04-05T15:29:24+00:00