/Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter2019-04-10T10:49:06+00:00

Information till hyresgäster angående behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna erbjuda dig ett boende som passar dig kan vi i vissa fall behöva behandla s.k. känsliga uppgifter, såsom t.ex. uppgifter om din hälsa. I de fall som vi behöver behandla sådana uppgifter kommer du få samtycka till behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Det är vi, Akka Egendom*, som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi delar dina personuppgifter med andra företag i Akka Egendom-gruppen. Vi delar även dina personuppgifter med vår lokala fastighetsförvaltare och med företag som sköter den ekonomiska förvaltningen, som är personuppgiftsbiträden.

Vi kan även komma att anlita andra personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-­system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar tills du har fått en lägenhet hos oss, men som längst i 12 månader. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi bl.a. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten, behandlar anställningsintyg och andra intyg samt uppgifter från referenspersoner som du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i maximalt tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi, eller något av våra personuppgiftsbiträden, dina personuppgifter när vi t.ex. skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi t.ex. att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra särskilda rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig genom ett registerutdrag, att få felaktiga uppgifter rättade och att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att ställa krav på hur vi behandlar dina personuppgifter för det fall du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

För det fall du har några frågor eller vill ta dina rättigheter i anspråk, kontakta Akka Egendom på:

Postadress: Box 55663, 102 15 Stockholm

E-post: info@akkaegendom.se

*Akka Egendom Bromölla Syd (556662-9530), Akka Egendom Bromölla Väst (556932-4626), Akka Egendom Karlstad AB (559006-1072), Akka Egendom Vålberg AB (556709-0997), Akka KB Björkhaget (969693-6872), Akka KB Korea (969693-7607), Akka KB Orrebyn (969694-0544), Akka KB Östermalm (969694-8638), Akka Egendom Forshaga KB (916911-4684), Akka Egendom Gislaved II AB (559069-9194), Akka Egendom Gunnebo II AB (559029-9094), Akka Egendom Hallsberg II AB (559116-2531), Akka Egendom Lindesberg AB (559087-2437), Akka Egendom Lindesberg II AB (559165-5658), Akka Egendom Lysekil AB (556954-6970), Akka Egendom Lysekil Fastighets AB (559054-6197), Akka Egendom Lysekil Bostad AB (559054-6114), Akka Egendom Surahammar AB (559006-1049), Akka Egendom Vimmerby AB (559051-7909)