Uthyrningspolicy

Akka Egendom fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst där vi i arbetet tar hänsyn till företagets och befintliga hyresgästers bästa. Akka Egendom förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäster till sina lägenheter, värt att notera är att våra bostäder inte hyrs ut enbart baserat på antal ködagar. Vi har en helhetssyn på kunden och hushållets förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Alla är välkomna att skicka en intresseanmälan, dock krävs att du som hyresgäst uppfyller ett antal krav av huvudsakligen ekonomisk karaktär för att godkännas som hyresgäst. Dessa krav finner du nedan:

  • Ska du ha en bruttoinkomst som står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. Detta innebär en bruttoinkomst som uppgår till tre gånger årshyran.
  • Ska du ha en stadigvarande inkomst. Med stadigvarande inkomst menas inkomst av tjänst (tillsvidareanställning, längre vikariat/projektanställning, pension m.m.). Barnbidrag, försörjningsstöd (inkomst från försäkringskassa) samt A-kassa godkänns ej som inkomst.
  • Ska du ha fyllt 18 år.
  • Får du inte ha betalningsanmärkningar.
  • Får du inte ha anmärkningar relaterade till tidigare boende.
  • Ska du ha goda referenser från tidigare hyresvärd.