Uppsägning och avflyttning

Blanketter:
Uppsägning av hyreskontrakt lägenhet
Uppsägning av hyreskontrakt garage/parkeringsplats
Uppsägning av hyreskontrakt förråd
Uppsägning av hyreskontrakt lokal

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Uppsägning av lägenheten
Uppsägningen kan göras genom underskrift av kolumnen “överenskommelse om avflyttning” på sida 2 på ditt hyreskontrakt eller genom att du skickar in blanketten ovan. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten kan du skicka in din uppsägning på ett vanligt A4-ark men tänk då på att få med all nödvändig information och att du daterar och signerar den.

Visningsplikt
När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan  visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsskötaren, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

Önskemål om tidigare datum
Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Flyttanmälan
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan

Besiktning
Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd debiteras du städavgift.

Checklista

  • Tvätta och putsa alla fönster på alla ytor, både in- och utvändigt.
  • Torka av fönsterkarmar, lister, dörrar, element (även bakom) och garderober.
  • Torka tapeter med torr trasa.
  • Dammsug och våttorka golven.
  • I kök: rensa avlopp, rengör ugn och spisplattor/häll, städa bakom spisen, rengör filter och ventilationsdon, frosta av och torka ur kyl och frys och torka ur alla skåp.
  • I badrum: rensa avlopp och golvbrunn, städa bakom och under badkaret, torka ur skåp, tvätta toalettstol och handfat.
  • Finns disk- eller tvättmaskin – torka ur och ta bort alla rester av tvätt-, disk- eller sköljmedel.
  • Töm förrådet och sopa golvet.
  • Töm balkongen, torka av räcke och golv.