Renovering och underhåll

I egenskap av hyresvärd utför Akka Egendom sedvanliga reparationer med skäliga tidsmellanrum. Det finns inget bestämt årsintervall för detta utan det bedöms från fall till fall och det är behovet som styr.