P-plats och garage

Är du intresserad av att hyra p-plats? I så fall är du varmt välkommen att höra av dig till våra hyresadministratörer på respektive ort!

Har du en p-plats du vill säga upp? Använd i så fall denna blankett och skicka in till förvaltaren på orten där du bor.

Ordningsregler

  • Parkering- och garageplats är endast avsedd för kördugligt fordon.
  • Inget mekande eller reparation är tillåtet på parkeringsplats eller garageplats.
  • Biltvätt är inte tillåtet.
  • Tomgångskörning är förbjuden.
  • Parkering utanför fastigheten är förbjuden utom på särskilt utmärkta platser. Uppställning utanför porten är endas tillåten för i- och urlastning.
  • Markerade handikapps-platser är endast avsedda för fordon med handikapptillstånd som ska vara synligt.

Om någon åsidosätter sina åtaganden enligt ovan kan denne bli ersättningsskyldig eller i värsta fall förlora sitt kontrakt.