Inflyttning

Välkommen som hyresgäst!

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den föregående hyresgästen.

Du får tillträde till lägenheten den dag hyresavtalet börjar gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.Tänk på att innan du får nycklarna till din nya lägenhet skall signerat hyreskontrakt samt den första hyresinbetalningen vara hyresvärden tillhanda.

Viktigt att tänka på är att när du flyttar, ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan

Annat viktigt att tänka på:
•    Att teckna hemförsäkring
•    Att teckna nytt elavtal
•    Att begära flyttning av telefonen