Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, se förfallodatum på hyresavi. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Betala gärna via autogiro.

Var noga med OCR-numret
Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer! Kontrollera därför extra noga att det är rätt avi du tar när du betalar.

Om du inte betalar i tid
Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas det ut en påminnelse. Om hyresbeloppet inte är oss tillhanda senast 10 dagar efter förfallodatum skickas ärendet direkt till Inkasso. Inkasso skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta samt dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras dig. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning eller att bli av med ditt hyreskontrakt. Kontakta Inkasso direkt om du får ett inkassokrav.

Om du inte fått någon hyresavi
Om du inte får någon hyresavi från oss – kontakta din hyres-administratör direkt. Du är trots detta skyldig att alltid betala hyran.