Huskurage

Akka Egendom har antagit policyn Huskurage. Vi vill förhindra våld i hemmet genom att grannar och hyresvärdar agerar. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende inom Akka Egendom. Alla Akkas förvaltare och fastighetsskötare har fått information kring hur man kan agera vid misstanke om våld i hemmet och vi vill även att ni som grannar ska veta vad man kan göra.

Agera vid oro för våld

  • Vid hotfulla och akuta situationer kontakta alltid polisen i första hand
  • Ring på hos grannen för att höra efter hur det är
  • Vid behov ta hjälp av annan granne
  • Kontakta polisen eller socialtjänsten

Policyn Huskurage

Alla boende inom Akka Egendom ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld. Vi ska kunna förvänta oss att grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld. Akka Egendom har därför antagit policyn Huskurage som ska hjälpa grannar att agera för att förhindra våld i nära relationer. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet inom Akka Egendom.

Läs mer på webbplatsen

huskurage.se