Fixa hemma

Förhållningsregler som gäller när du behöver installera, reparera eller fixa hemma i din lägenhet.

Disk- och tvättmaskin
I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Därför är du även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering.

Krokar, beslag, mm
Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Det är inte tillåtet att borra i badrummets våtzon, då det lätt blir fuktskador.

Målning och tapetsering
Du får på egen bekostnad måla och tapetsera lägenheten. Det är också tillåtet att göra andra förändringar som att t.ex. att byta golvlister. Arbetet måste dock ske på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Ta alltid kontakt med oss innan du påbörjar arbetet. Är du osäker på vad du får göra och inte får göra, kontakta din fastighetsskötare eller uthyrare.

Persienner
Persienner som inte är standard i lägenheten är den boendes egendom. Du sköter därför underhåll och reparationer själv.

Parabolantenn
Se utförliga regler för parabol här