Direktbyte

Ansökningsblankett:
Ansökan om direktbyte av lägenhet

Som hyresgäst kan du ha rätt att överlåta din hyresrätt för att genom byte erhålla en annan stadigvarande bostad som ägs och förvaltas av din hyresvärd. För att få tillstånd vid ett byte krävs följande:

  • Att samtliga berörda hyresgäster har samtycke av hyresvärden eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till överlåtelsen.
  • Att du har ett förstahandskontrakt.
  • Att du har haft ditt kontrakt i minst två år.

Hyresnämnden godkänner inte byte av hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa. Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse

Max antal boende per bostad, barn inkluderat, är
1 rum och kök, max 3 personer
2 rum och kök, max 4 personer
3 rum och kök, max 6 personer
4 rum och kök, max 8 personer
5 rum och kök, max 10 personer

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Ny hyresgäst måste godkännas
För att hyresvärden ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra  inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar  och inte har misskött sitt tidigare boende.