Andrahandsuthyrning

Ansökningsblankett:
Ansökan om andrahandsuthyrning av lägenhet
Blankett för fullmakt:
Fullmakt vid andrahandsuthyrning

Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand. Det krävs dock alltid hyresvärdens alternativt hyresnämndens tillstånd.

Tillstånd krävs
Som godtagbara skäl räknas:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • särskilda familjeförhållanden, ex som när hyresgästen skall inleda ett samboförhållande.
  • längre utlandsvistelse

Du gör din ansökan genom att fylla i blanketten som finns på vår hemsida och skickar in den tillsammans med begärda intyg till oss. Tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad. Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela hyresvärden att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen. I spalten till höger kan du tanka ner blanketter för andrahandsuthyrning.

Fullmakt vid utlandsvistelse
Om du är utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter.

Du är alltid ansvarig
Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador och störningar.

Överlåtelse ej tillåtet
Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Avstående från besittningsskydd
I det fall andrahandsuthyrningen skall pågå längre tid än två år i följd bör  förstahandshyresgästen teckna ett avtal om avstående från besittningsskydd.

Hyran                                                                                                                                                                                                                                                                   Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandsuthyrning än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.