Allmänna utrymmen

Förråd
Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden.

Rökning
Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen.

Trappuppgång
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att blockera trappor, entréer och källare med cyklar, barnvagnar eller dörrmattor. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud. Det material som upptäcks i allmänna utrymmen kommer att tas bort och i förekommande fall debiteras bortforsling till ägaren.

Tvättstuga
Tvättstugan används av många hyresgäster. Vi förutsätter naturligtvis att du respekterar bokade tvättider och återlämnar tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.

 

Se nedanstående ordningsregler:

  • Lämna alltid tvättstugan i det skick Du vill finna den.
  • Tvättstugan får endast användas av boende i huset
  • Rökning är absolut förbjudet i lokalen.
  • Vänligen respektera tiderna då Ditt tvättpass börjar och slutar.
  • Tvättpass som ej påbörjats 30 minuter efter utsatt tid får utnyttjas av annan.
  • Använd tvättpåse när du tvättar bygel BH:ar.
  • Färgning av kläder är inte tillåtet.
  • Rengör filtren i torktumlaren efter varje användning och se till att tvättmedelsfacken är rena efter Ditt tvättpass.
  • När Du har tvättat och manglat färdigt, kom ihåg att kontrollera att alla fönster är stängda.