Med anledning av den pågående pandemin stänger vi från och med 1 februari 2021 och tills vidare gästlägenheten och bastun.

Orsaken är att vi inte bedömer att vi kan hantera detta på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt.

 

Akka Egendom