Akka Egendom förvärvar 329 lägenheter från Bjuvsbostäder

 

Akka Egendom har undertecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter omfattande 329 lägenheter belägna centralt i Bjuv och Billesholm från det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder. Tillträde av fastigheterna sker 18 december 2020.

– En försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden. Försäljningen medför även att nya aktörer kan bidra till Bjuvs kommuns ekonomiska och sociala utveckling. För Bjuvsbostäders del medför förslaget till försäljning att bolaget kan frigöra kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet och få möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen., säger Magnus Ingvarsson, VD Bjuvsbostäder.

– Detta är Akka Egendoms fjärde förvärv från en kommunal aktör och i och med detta förvärv uppgår beståndet till närmare 3 200 lägenheter. Fastigheterna passar utmärkt i vår affärsidé och lägger grunden för ytterligare en förvaltningsregion. Genom förvärvet stärker vi bolagets närvaro i Skåne och kompletterar det befintliga beståndet i Bromölla med en etablering i de västra delarna av länet. Vi hoppas att inom kort kunna genomföra ytterligare förvärv i regionen och därmed växa vidare; säger Henrik Jussi-Pekka, VD på Möller & Partners och Akka Egendom.

Akka Egendom grundades 2015 för att investera i och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter i attraktiva små och medelstora kommuner. Målet är att äga cirka 6 000 – 8 000 lägenheter. Efter förvärven uppgår det totala bostadsbeståndet till cirka 3 200 lägenheter och bolaget har sedan dess grundande genomfört 15 förvärv. Akka Egendom ägs av dess ledning samt ett antal svenska institutionella investerare. Möller & Partners sköter den löpande förvaltningen av bolaget.

Akka Egendoms rådgivare har varit Kilpatrick Townsend & Stockton och Sweco

 

För frågor vänligen kontakta

Magnus Ingvarsson,                                                                           Henrik Jussi-Pekka,

VD Bjuvsbostäder                                                                                VD Möller & Partners samt Akka Egendom

 

magnus.ingvarsson@bjuvsbostader.se                                       henrik.jussi-pekka@akkaegendom.se