I dag har Akka ett övergripande avtal om el med Västerviks energi som innefattar även hushållsel till alla lägenheter.

Vi kommer nu ändra detta system så att ni istället, precis som de allra flesta hyresgäster i Sverige, får ha ett eget abonnemang för hushållsel. Det betyder att ni alltid kommer betala för exakt den el ni förbrukar och ni har även möjlighet att själva välja leverantör och abonnemangsform.

Under hösten 2020 kommer Västerviks Miljö och Energi att byta ut alla elmätare och ordna med separata abonnemang för varje lägenhet. Till en början blir ni alla kopplade till Västerviks energi som leverantör för att ingen ska bli utan el.

Det avtal som läggs upp med Västerviks Energi är ett löpande avtal med rörligt elpris, så kallad anvisningskund och ni kan när som helst kontakta en annan leverantör eller byta abonnemang hos Västerviks energi.

Arbetet kommer att ske i början av oktober. I och med detta kommer ni att få ett informationsbrev från Västerviks Miljö och Energi där det framgår hur ni ska gå tillväga för att välja el-leverantör.

Vi hoppas att ni kommer uppskatta den valfrihet detta ger er framöver!

Akka Egendom

 

För mer detaljerad information  – se  fil nedan.

Download (PDF, 104KB)