//Så blir din hyra 2020

Så blir din hyra 2020

Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2020 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2020-05-01 och höjningen är bestämd till 1,95 procent.

Eftersom hyresavierna för kvartal 2 redan har skickats ut så så fördelas den retroaktiva hyran på de kommande avierna för juli och augusti.

 

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

2020-04-15T12:22:47+02:00