Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2020 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2020-04-01 och höjningen är bestämd till 1,85 procent.

Eftersom hyresavierna för kvartal 2 redan har skickats ut så så fördelas den retroaktiva hyran på de kommande avierna för juli, augusti och september.

 

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom