Nedan finner du information om rådande situation med avseende på Coronaviruset. Under kommande tid kommer vi vidta extra försiktighet för att måna om er som bor i våra fastigheter.

Download (PDF, 271KB)