//Info angående rutiner kring Coronaviruset

Info angående rutiner kring Coronaviruset

Nedan finner du information om rådande situation med avseende på Coronaviruset. Under kommande tid kommer vi vidta extra försiktighet för att måna om er som bor i våra fastigheter.

Download (PDF, 271KB)

2020-03-17T13:36:13+01:00