Vi byter nu förvaltare av våra fastigheter i Lysekil. Förändringen innebär att FF Fastighetsservice tar över kundcenterfunktionen och Per Magnelus AB övertar den fysiska skötseln, förvaltningen och det praktiska arbetet ute i fastigheterna. Se nedan pdf för mer detaljerad information om bytet.

 

Download (PDF, 149KB)