Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2020. Hyrorna i detta hus kommer att höjas med 1,5 % och höjningen gäller från och med 1 januari 2020.

För att se din aktuella hyreshöjning se ny hyresavi.

 

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

Din hyresvärd är medlem i
branschorganisationen Fastighetsägarna