//Så blir din hyra 2020

Så blir din hyra 2020

Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2020 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2020-01-01 och höjningen är bestämd till 2,2 procent.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

2019-12-11T13:20:31+01:00