//Försenad fiber

Försenad fiber

Hej,

Vi måste dessvärre meddela att fiberarbetena drabbats av ytterligare dröjsmål. Den bedömning IP only gör är dock att arbetet tros kunna genomföras under året, men ingen definitiv tidplan är satt.

Med vänlig hälsning,

Akka Egendom

2019-05-06T15:43:59+00:00