//Så blir din hyra 2019

Så blir din hyra 2019

Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2019 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2019-04-01 och höjningen är bestämd till 1,9 procent.

2019-02-21T10:00:20+00:00