//Så blir din hyra 2019

Så blir din hyra 2019

Hyresförhandlingarna gällande årshyror för 2019 är nu avslutade. Den nya hyran gäller från och med 2019-01-01 och höjningen är bestämd till 1,9 procent. Eftersom avierna för januari-mars redan skickats ut kommer hyreshöjningen för dessa månader att retroaktivt läggas på aprilhyran.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

2019-01-30T11:44:46+00:00