//Förtydligande av hyresavi

Förtydligande av hyresavi

På den hyresavi ni erhållit finns en rad som meddelar att debiteringen av el för augusti kommer att läggas retroaktiv på nästkommande avi. Denna formulering är felaktig, då den givetvis avser september. För att förtydliga innebörden av textraden vill vi meddela att den även syftar på både vatten och värme, beroende på vad som ingår i ditt kontrakt. Vi beklagar detta fel och kommer korrigera detta till nästa utskick.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

 

2018-09-19T14:32:54+00:00