/, Ramnäs/Ny hyra 2018

Ny hyra 2018

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen. Den nya hyran kommer gälla från och med 1 juli och höjningen är bestämd till 1,25 procent. Din nya hyra framgår på hyresavin.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

2018-04-24T10:27:18+00:00