Fiber är nu indragen i den fastighet där du bor och i din lägenhet. Se till att koppla in dig på fibern samt anmäl hos Telia att du vill ta del av Bas-utbudet som ingår i hyran och få en TV-box hemskickad.

Har du redan kopplat in dig på fibern och har problem är det till leverantören du ska vända dig för en felanmälan.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom