//HLU-rabatt

HLU-rabatt

Den HLU-rabatt som vanligtvis betalas ut i januari kommer i år att betalas ut i februari. Ni som är berörda av detta kommer att få en ny hyresavi utskickad för februari månad, där rabatten är inlagd.

Med vänliga hälsningar,

Akka Egendom

2017-12-21T13:21:51+00:00